mynewspapers.net

Baby haj fakta

Baby haj fakta


Baby hajar kallas pups. Fakta om haj pups beror på den särskilda arten, även om det finns några fakta som förblir konstanta i hänsynen till befruktningen, dräktighet, födelse, överlevnad och utveckling.

Befruktningen

En kvinnlig haj kan para sig med en manlig haj för att producera avkomma. Vid minst tre tillfällen med tre olika hajarter har honan reproduceras utan någonsin parning med en manlig haj. Denna process av reproduktion kallas partenogenes, och avkomman av dessa hajar var friska och långlivade.

Dräktighet

Baby hajar bärs inne i modern tid beror på arterna av haj och typ av födelse mor hajen ger. Dräktigheten kan vara så kort som nio månader, eller så länge som 22 månader.

Födelse

Hajar är född i grupper på ett till 100 och är född på tre olika sätt. Vissa hajar lägger ägg, medan andra bär sina ägg inuti dem tills det är dags för äggen att kläckas. Flesta hajar bära levande unga i deras oviducts och ge näring genom den pup navelsträngen.

Överlevnad

Shark valpar är inte vårdas av sina mödrar efter födseln. Live-bärande hajar förser sina ungar med ökat energireserver lagras i den pups' lever, som fungerar som en backup under de första veckorna i livet. De tidiga veckorna av en haj valp liv går åt till att lära sig att fånga byten och undvika rovdjur, som omfattar andra hajar.

Utveckling

Ögonen är bland de första externa funktioner som utvecklas fullt ut. Fenor utveckla inom 53 dagar. Utvecklingen av andra funktioner beror på art, typ av födelse och vattentemperatur.