mynewspapers.net

Avlopp gas från min diskbänk: Varför?

Avlopp gas från min diskbänk: Varför?


Avlopp gas har en mycket distinkt och obehaglig lukt, bestående av ammoniak, metan, koldioxid, hydrogen sulfid och svaveldioxid. Det finns ett par skäl avlopp gas lukt kunde komma från din diskbänk.

Fällor

Vanligen, avlopp gas går in i huset eftersom ett avlopp inte har använts på ett tag. När vattnet i U-formade "fällan" nedan i avloppet torkar ut, kan luft från avloppssystemet att göra sin väg förbi fällan, genom avloppet och tillbaka upp i huset. Den enkla lösningen är att köra vatten.

Kallt väder

En annan anledning avlopp gas kan ange hemmet är om ventilera stacken på taket fryser stängt. Om det har varit några dagar av kallt väder, kan detta vara skyldige. För att fixa en ventilera stacken, kan du slå av inlandsis som täcker det eller häll lite varmt vatten i stacken om kontakten är interna.

Dolda problem

Andra blockeringar eller problem med VVS, inklusive svåra att nå områden bakom väggar, kan innebära att anställa en professionell för att upptäcka och åtgärda problemet. Symtom av avlopp gas exponering är huvudvärk, illamående, yrsel och dåsighet och i mycket höga koncentrationer avlopp gas kan explodera.