mynewspapers.net

Att infoga ett SIM-kort i Apple iPhone 3G

Att infoga ett SIM-kort i Apple iPhone 3G


Varje mobiltelefon och smartphone behöver en abonnent modul (SIM) identitetskort att ansluta till cell network och funktion. Installera SIM-kortet i en Apple iPhone 3G är enkelt men du behöver hitta till väl dolda SIM-kortet facket först. Detta ligger i Apple iPhone 3G i höljet överst på telefonen, och du hittar den genom att söka efter ett litet hål i den vänstra sidan av höljet. När du har hittat till SIM-facket kortet, öppna den med SIM eject verktyg som följde med telefonen eller ett gem, och sätt i SIM-kortet.

Instruktioner

• Push i slutet av SIM eject verktyg i det lilla hålet i iPhone höljet. Om du inte har verktyget mata ut, böj i slutet av ett gem att bilda en rak tråd och använda detta istället.

• Tryck verktyget fast i hålet tills SIM-kortet facket matas ut från höljet.

• Dra ut SIM-kortet facket ur dess springan.

• Sätt in SIM-kortet i facket med den vinklade guiden i facket för att säkerställa kortet är i rätt position.

• Skjut in SIM-kortet tillbaka i kortplatsen. Gör detta noggrant och undvika tvingar facket.

• Vänta på SIM-kortet att automatiskt registrera med cell-nätverket. Detta tar oftast bara några minuter. När den gör det, visar signal styrka baren högst upp på iPhone-skärmen. Du kan nu ringa och ta emot samtal och tillgång till Internet.