mynewspapers.net

Att blanda Shellac

Att blanda Shellac


Blanda shellac med denaturerad alkohol benämns som ett snitt. Shellac härstammar från cocoon sekret från Laccifera-lacca, de flesta vet vanligen som Lac bugg från Indien. Det är en naturlig kåda som samlats in från träd där Lac buggar bor och förädlas till en torr flinga som måste upplösas i en lösning av denaturerad alkohol innan det kan användas på trä. Färdigblandad shellacs finns vanligen i färdigförpackad form, föredrar de flesta finisher att blanda sina egna shellack för att säkerställa dess friskhet.

Instruktioner

• Lägg till denaturerad alkohol till behållaren blandning. Mäta exakt 1/2 gallon denaturerad alkohol och lägga till den i behållaren blandning.

• Mät torr shellac flingor. Med hjälp av mätning skalan, väg den torkade shellac upp till 0.454kg.

• Blanda den torkade shellac med denaturerad alkohol. Lägg den torkade shellac flingor till denaturerad alkohol och blanda kontinuerligt i en minut tills helt upplöst.

• Rör ofta samtidigt med att säkerställa att oupplösta partiklar inte utgör på botten av behållaren.