mynewspapers.net

Arbetsbeskrivning för en country manager

Arbetsbeskrivning för en country manager


En landschef fungerar normalt för en ideell förening eller ett företag utövar tillsyn över ett kontor inom ett visst land. Land-chefens kontor finns vanligen i landet, och professionella reser ofta inom regionen och till huvudkontoret.

Arbetsuppgifter

En landschef ser till hans kontor verksamheten överensstämmer med organisationens uppdrag, strategiska mål och politik. Särskilda uppgifter ingår att hantera personal, tillsyn över projekt och försäljning, se till att organisationen följer lokala lagar och förordningar, kontakter med management på huvudkontoret och tillhandahålla rapporter om verksamhet, se till att lämpliga finansiella kontroller är på plats och som representerar organisationen vid möten.

Kvalifikationer

Kvalifikationer för en landschef ingår normalt en kandidat- eller magisterexamen, minst fem års erfarenhet och tre till fyra års erfarenhet i en internationell miljö. Idealiska expertområden inkluderar förståelsen av landets politik, ett kulturellt fördomsfria disposition, anpassningsförmåga, integritet, starkt ledarskap, förmåga att bygga relationer och effektiv kommunikation.

Löneuppgifter

Enligt PayScale, från och med augusti 2010, var lön spänna av en landschef mellan £40,300 och £92,950. Detta varierar kraftigt av arbetsgivaren typ. Till exempel har en country manager för en ideell en genomsnittlig lön utbredning av £36.400 till £52,650, medan de på ett företag genomsnittet mellan £40,300 och £83,200.