mynewspapers.net

Apotek kodifiera av etik

Apotek kodifiera av etik


Farmaceutiska kodifiera av etik är att vägleda och upprätthålla en hög nivå av professionalism bland farmaceuter. Koden uttrycker att farmaceuter är heath care experter som följer en uppsättning moraliska skyldigheter och principer i sina samhälleliga relationer.

Patient-relationen

Wellen-being av patienter är av yttersta vikt att farmaceuter. Deras kodifiera av etik anger parametern för apotekare-patient interaktion som inkluderar respektera och skydda det förtroende som patienter fritt ge dem. Koden diskuterar också apotekarnas skyldighet att bevara sekretessen och respekt för sina patienters rätt att fatta egna beslut hälsa.

Professionella relationer

Apotek kodifiera av etik berör vikten av ärlighet och integritet bland kollegor. Apotekare obligateds av koden för att agera genom sitt samvete och undvika diskriminering på arbetsplatsen. Kodifiera av etik fastställs också en ömsesidig respekt för individuella värderingar och övertygelser mellan kollegor, som tillämpas för patientvården.

Samhälleliga förhållandet

Förutom att hålla den individuella patientens relationen heliga, är apotekare bundna av deras kodifiera av etik att överväga de samhälleliga effekterna av sina beslut och åtgärder. Dessutom, när hälsa resurser fördelas, obligates apotek kodifiera av etik farmaceuter att agera rättvist balansera tålmodig och samhälleliga behov.