mynewspapers.net

Ansvar för armén Information Management Officer

Ansvar för armén Information Management Officer


Armén information management officer (IMO) är ansvarig för flera uppgifter, inbegripet rådgivning befälhavare, samordna med högre högkvarter, skyddas och dator- och kommunikationsteknik.

Hantering av tillsyn

En armé IMO fungerar som befälhavarens företrädare för alla information management (IM) och information technology (IT) frågor.

Säkerhet

IMO är utfärdar lösenord, övervaka Internetanvändning och garantera ordentlig IT säkerhetsåtgärder följs inom enheten.

Samverkan

IMO fungerar som länk mellan enheten och installationen direktör informationshantering (DOIM). IMO: S gränssnitt med DOIM för säkerhet, programvara och utrustning uppgraderingar och önskemål om texten till reparation.

Enheten hemsida

IMO ser till enhetens webbplats är korrekt och uppdaterad. Webbplats tillgång övervakas också.

Enheten publikationer

IMO genomför en översyn varje 18 månader för att säkerställa att alla enhet publikationer, riktlinjer och rutiner är uppdaterade och korrekta. En inventering av alla publikationer upprätthålls.