mynewspapers.net

Ammande & Verbal kommunikation

Ammande & Verbal kommunikation


I karriären för omvårdnad anses effektiv verbala kommunikationsförmåga viktiga, både patienter och medarbetare.

Säng Manner

Varje dag på jobbet, måste sjuksköterskor interagera med och behandla patienter som ofta krassliga och obekväm. Verbala kommunikationsförmåga är kritiska i rutinuppgifter; till exempel måste sjuksköterskor ofta lugna ångest-ridit patienter.

Arbeta med kollegor

Sjuksköterskor måste också ta itu med läkare och andra sjuksköterskor vid behandling av patienter krämpor och hanterar sin vård. Detta kräver god verbal kommunikation bland kollegor.

Incitament

Många vårdgivare utvärderas regelbundet på sin kommunikationsförmåga med patienter, och utvärderingarna är viktiga för antingen medarbetarsamtal eller betala incitament.

Lära sig färdigheterna

Även om effektivare kommunikation ingår i kursplanen för många träningsprogram, förbättring kan också göras genom praktisk erfarenhet och genom att titta på hur effektiv kollegor göra sitt arbete.

En extra Bonus

Experter säger också att vara en effektiv communicator och bygga en stark rapport med patienter hjälper vårdgivare blir lyckligare i sitt arbete, enligt NurseLink, en ammande karriär information webbplats.