mynewspapers.net

2000 Isuzu Trooper överföringsproblemÄven om Identifix, en fordonsindustrin källa för tillförlitlighet data, fått 2000 Isuzu Trooper överföring som har minimala problem övergripande, bör Trooper ägare följa deras underhållsschema för att tjänsten överföring och undvika kostsamma reparationer.

Ackumulator täcka läcka

En ackumulator täcker kan läcka på grund av en misslyckad ringstätning. En o-ringstätning är en statisk tätning används mellan två icke-rörliga delar som skapar en positiv tätning mot överföring läckage. O-ringen antingen harden eller blir mosig med tiden och slitage. Skadade O-ringar kan orsaka en överföring att förlora trycket och börjar glida.

Kraftiga vibrationer när flytta mellan Gears

Fördröjd eller oberäkneligt redskap skiftande inträffar vanligtvis när transmissionsolja är låg. Har din överföring vätskenivån kontrolleras av serviceavdelningen Isuzu Trooper.

Överväganden

2000 Isuzu Trooper har ett förseglat överföringssystem. Eftersom det finns ingen mätsticka, överföring vätskenivån måste kontrolleras av Isuzu Trooper Service department eller certifierad tekniker.