Vad är syftet med ett dataflödesdiagram?

Vad är syftet med ett dataflödesdiagram?


Dataflödesdiagram används av IT-personal och systemanalytiker att dokumentera och Visa användare hur data flyttas mellan olika processer i ett system. Analytiker vanligtvis börja med en helhetsbild och sedan gå vidare till de finare detaljerna för varje process.

Syfte

Dataflödesdiagram ger en grafisk representation av hur information flyttas mellan processer i ett system. Dataflödesdiagram följa en hierarki; det vill säga kan ett diagram bestå av flera lager, var unika för en viss process eller data-funktion.

Historia

Dataflödesdiagram påbörjade med Chris Gane och Trish Sarson i 1979, som populariserade tekniken för strukturerad analys och design. Edward Yourdon och Tom DeMarco infört en annan metod på 1980-talet som brukade cirklar i stället för rundade rektanglar anger processer och som blev populär bland många systemanalytiker.

Gane & Sarson symbolik

Data flöde diagram sysselsätter fyra symboler att illustrera data rörelse; rutorna för att representera externa enheter, källor och destinationer för data i ett system. pilarna för att representera dataflöde; förutsättningslös rektanglar kallas för att ange stationära data butiker; och rundade torg omvandlingar eller manipulationer för att data.

Nivåer

Nivå 0 diagram starta på den mest grundläggande nivån, även känd som sammanhang nivån, och försök att dokument system som helhet. Analytiker sedan borra ner till detaljerna i enskilda processer med nivå 1-diagram.


Related Articles