Hur att donera eller återvinna gått ut mediciner

Hur att donera eller återvinna gått ut mediciner


Läkemedel som har gått ut bör inte längre användas eftersom effekten av medicineringen kunde minska över tiden. Läkemedel ska inte spolas ner i toaletten eller kastas i diskhon på grund av dess inverkan på mark, vatten och vilda djur. I stället kan medicin som inte längre är användbara doneras eller återvinnas. Det finns en mängd olika alternativ att avyttra utgångna läkemedel på ett säkert sätt.

Instruktioner

• Rengör medicin skåp eller låda ett par gånger varje år. Titta på utgångsdatum på alla flaskor, och avgränsa den utgångna läkemedel från dem som fortfarande kan användas.

• Kontakta apotek eller läkarmottagning. Många gånger, erbjuds en drog som återvinning program att säkert bortskaffa utgångna läkemedel.

• Forskning för att se om gemenskapens område har ett återtagande program för läkemedelstillverkning. Detta är vanligtvis ett program som tillåter individer att oanvända medicin till en central plats. Staden sedan hanterar den korrekt bortskaffande av medicinering, antingen genom donation eller återvinning.

• Ring gratis kliniker i staden eller i vilket område du bor. Be om information om donerande utgångna mediciner. Ibland accepterar dessa platser donationer som ska användas i andra delar av världen.


Related Articles